ผับอังกฤษ VS เถียงนา 1

ปกิณกะ : ผับอังกฤษ VS เถียงนา 1

 

เมื่อครั้งชาวเรือพเนจร ยังต้องท่องไปทั่ว 7 คาบสมุทร อันไกลโพ้น โดยเฉพาะแ๔บทวีปยุโรป บางครั้งก็ประทับใจในวิถีชีวิตของพวกเขาเหล่านั้น

บางครั้งก็ไม่ประทับใจ บางครั้งก็เห็นบุตรหลานของผู้มีอันจะกินในประเทสของเรา เรียนโรงเรียนยอดนิยมชื่อ Eton School บ้างก็ไปเรียนที่ 

โรงเรียน Harrow School

 

อดคิดถึงเด็กในชนบท ชาวท้องไร่ท้องนาอันห่างไกลในประเทศของเรา เด็กที่ Pracharbarn School ที่ Nonsaad Home, Nonpakhom home,

Nong E-Pan Home เคยเห็นแต่ E-Tan Car, E-Tag Car ไม่เคยสัมฝัสแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ แต่ในอนาคตอาจจะได้ใช้แท็บเล็ต คนไทยหลาย

ท่านก็เรียนที่ University of Oxford, University of Cambridge, Stanford University, MIT university etc.

 

กลับมาทำความเจริญให้ประเทศมากมาย แต่บางท่านก็ทำให้ประเทศถอยหลังไปหลายก้าว ท่านผู้ทรงปัญญาโปรดพิจารณาเอาเองเถิด เราชาว

่ชนบทมิอาจชี้แนะ

 

English Pub

 

แต่สิ่งที่ชาวชนบเคยเที่ยวเดินเล่นกินเที่ยวตามผับ ในประเทศอังกฤษ ตามเมืองในชนบท มันไม่เหมือนกับผับในเมืองไทย แถวถนนรัชดา ไม่มี

โคโยตี้ มีแต่คนคอเดียวกัน หมายความว่า มีรสนิยมคล้าย ๆ กัน อาทิเช่น ชอบอ่านหนังสือคล้าย ๆ กับ เป็นชาวไร่ ชาวนาด้วยกัน เป็นชาวประมง

ด้วยกั น ชอบเรือเหมือน ๆ กัน

 

ชอบกีฬายิงนกเหมือน ๆ กัน มีอาชีพขับรถบรรทุกเหมือน ๆ กัน หรือเป็นชนชั้นแรงงานเหมือน ๆ กัน ซึ่งหลังเลิกงานประจำวันอันเหน็ดเหนื่อย ตอน

เย็นก่อนกลับบ้านก็จะมาดื่มเบียร์คนละแก้วสองแก้ว วิสกี้คนละจอกสองจอก

 

Fish andk Chips กับแกล้มง่าย ๆ เช่น Fish and Chips ชาวเรือเข้าใจว่า Friendship น่าจะแผลงมาจาก Fish and Chips ขณะเมาเหล้า ที่กลางทุ่ง ที่

ชาวเรือเคยอาศัยอยู่ ก็ประกอบด้วยท้องไร่ ท้องนา และป่าละเมาะ ทำมาหากิน ปลูกข้าว ปลูกผัก และก็มีผับ เหมือนชาวอังกฤษเหมือนกัน

 

เถียงนา

 

นอกจากจะใช้กินข้าวกลางวันร่วมกัน แต่ยังใช้เป็นที่ดื่มน้ำตาลเมา

 

Grilled Fish

 

กับแกล้ม Grilled Fish แต่ซิปไม่มี (หายหมด) เบียร์ไม่มี มีแต่สาโทหรือไม่ก็น้ำตาลเมา กินดื่มกันตอนเย็นหรือเรียกว่าชั่วโมง happy hour มี

กับแกล้มชั้นยอด เช่น

 

Zil Fish Salad

 

Little red ant eggs salad, Zil Fish Salad มิชลิน ไกด์ (Click) เลยขอมาชิม เพื่อจะให้ทราบว่าอยู่ระดับทีกี่ดาว บังเอิญน้ำท่วมใหญ่ เลยคลาดกันมา

ไม่ถูก ว่าง ๆ จะอีเมล์นัดกันใหม่ลางทีก็ใช้เถียงนาเป็นที่พักแรง ค้างคืนเฝ้าตอนฤดูเกี่ยวข้าว มีมากมายหลายเถียงนา (Pub)

 

แบ่งตามรสนิยมเหมือนคนอังกฤษ ไม่แยกวัย ขอให้มีรสนิยมใกล้เคียงกันก็พอแล้ว เช่น ชอบสาโท รสชาติคล้าย ๆ กัน ตามกรรมวิธีการหมักบ่ม

บ้างก็ชอบน้ำตาบเมาหมักบ่มในอุณหภูมิพอเหมาะ ผสมแก่นไม้สมุนไพร รสใกล้เคียงกัน

 

บ้างก็ชอบปลาด้วยกัน (วิธีจับปลาชนิดหนึ่ง) บ้างก็ชอบขุดหนูนาด้วยกัน (แต่ถ้าชอบอีหนูคนเดียวกัน ไม่มีสิทธิ์ร่วมเถียงนาด้วยกัน) เรื่องพูดจา

คุยกันก็พูดสอดคล้องกัน มีโทนสีเดียวกัน

 

โดยวิสัยทัศน์ เท่าหางอึ่ง ของชาวเรือพเนจรที่ผ่านทุกคาบสมุทร พบทุกชาติพันธุ์และสีผิว มนุษย์ส่วนใหญ่มีนิสัยชอบรวมกลุ่ม มีความชอบที่

คล้ายคลึงกัน ดังนั้นจึงไม่แลกเลย หากในชาติพันะุ์ของมนุษย์ทุกกลุ่ม จะชอบในสิ่งที่บางกลุ่ม บางชาติพันธุ์ ไม่ชอบ บางกลุ่มชอบเบียร์ บาง

กลุ่มชอบสาโท บางกลุ่มชอบสาเก บางกลุ่มชอบวิสกี้ บางกลุ่มชอบไวน์

 

จากสิ่งที่ผ่านพบ พอสรุปได้อย่างคร่าว ๆ ว่า มนุษย์ล้วนชอบไม่เหมือนกัน ชอบคิดต่างกัน แต่มิได้หมายความว่า คนี่คิดต่างกันนั้นผิด คนที่คิด

เหมือนกันนั้นคิดถูก อันนี้ชาวเรือพเนจร ขอกล่าวโทษนักวิทยาศาสตร์ นับประดิษฐ์ ทั้งหลายในโลกนี้ คิดอะไรได้ตั้งมากมาย

 

แต่ไม่ได้คิดเครื่องชั่งเหตุและผลให้มนุษย์เพื่อที่จะได้พิสูจน์กันสักทีว่าใครพูกจริง ใครพูกเท็จ เพราะฉะนั้น คิดต่างเห็นต่างไม่น่าแปลก ก็เพราะ

ยังคงความเป็นมนุษย์เหมือนกัน ผับอังกฤษ เถียงนา ก็เหมือนกัน เพราะเป็นี่พักผ่อน พูดจากแลกเปลี่ยน หลังจากเฮ็ดงานหนักมาทั้งวันในช่วง

Happy Hour

 

Happy Hour

 

คนอังกฤษ คนไทย ยังมีที่พักผ่อน หย่อนใจ กลังเฮ็ดงานเหมือนกันเลย แต่เรียนชื่อต่างกัน ผับอังกฤษก็ยังแบ่งออกเป็นหลายลักษณะ หลาย

รสนิยม เถียงนาไทยก็เหมือนเช่นเดียวกันกับผับอังกฤษคือเป็นที่พักผ่อน หย่อนใจ

 

แต่ต่างเถียงนาก็ต่างรสนิยม มันเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งโลก คิดไม่เหมือนกัน มองต่างมุมกัน ก็ไม่น่าจะแปลกอะไร ไม่ว่าใครสีใด คิดอย่างใด ยกนิ้ว

กลางให้กันสิ โอ๊ย ไม่เอา ต้องยกนิ้วก้อย ให้กับสิขอโทษเสียเรื่องอีกแล้ว น้ำตาลเมาทำพิษ สงสัยผิดที่การหมักบ่ม ผิดที่อุณหภูมิ ใส่สมุนไพร

เกินไป หรือสมุนไพรบางอย่างขาดไป เป็นแน่นอน ขออำไพ สะกดคำว่าปรองดอง ในใจ ให้อภัยซึ่งกันและกันนะ.....ที่รัก

 

 

Little red eggs salad