วันเปิดตลาด

 

   และแล้ว หลังจากเปิดตลาดในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน ต่อกับ วันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2555 ภาพอันเลือนลาง จากเมื่อ 40 ปีก่อนค่อยๆปรากฎ จากห้วงสำนึก ของเฒ่าพเนจร บรรยากาศ ชาวน้ำในชนบท ใกล้จะกลับมา ประเพณีตักบาตรทางเรือ ปรากฎขึ้นมาอีก แม้จะไม่เหมือนบรรยากาศเก่าๆ แต่ก็ยังคงไว้ซึ่ง ความเป็นพุทธศาสนา แต่ก็เกิดภาพ ที่น่ารัก น่าชื่นชม ขอเก็บเอามาฝาก

กลิ่นไอแห่งอดีต ค่อยๆ กลับมา

ภาพคลองแสนแสบในอดีต 

 

ภาพคลองแสนแสบ ในอดีต

ภาพคลองแสนแสบ ในอดีต

ภาพคลองแสนแสบ ที่ตลาดน้ำขวัญเรียม ปัจจุบัน

ภาพคลองแสนแสบ ที่ตลาดน้ำขวัญเรียม ปัจจุบัน

ล่องคลองแสนแสบ ชมธรรมชาติ บริเวณตลาดน้ำขวัญเรียม หน้าวัดบำเพ็ญเหนือ และวัดบางเพ็งใต้

 

อีกมุมหนึ่งของสายน้ำเดียวกัน

 

อีกมุมหนึ่งของสายน้ำเดียวกัน

 

อีกมุมหนึ่งของสายน้ำเดียวกัน

 

 

 

 

แสนแสบแห่งนี้ ให้ประโยชน์ ต่อชาวไทย แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ตามเส้นทาง ของสายน้ำที่ไหลผ่าน ขอชื่นชม แรงงานที่ขุดคลอง และ วิสัยทัศน์ ของบรรพชนไทย ขอขอบคุณ ภาพประกอบ จาก อินเทอร์เน็ต