สดุดี วันแม่

 ปกิณกะ : สดุดี วันแม่

ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน และที่แสดงมุทิตาจิต ท่านผู้ที่พาแม่ และบุคคลในครอบครัว มาทำบุญใส่บาตรพระทางเรือ ณ วัดบำเพ็ญเหนือน และวัดบางเพ็งใต้ ในวันแม่ (12 สิงหาคม ) ศกนี้ ภาพความงามและความประทับใจ ได้ปรากฎแจ้งอยู่ในใจทุกท่านที่มาร่วมทำบุญแล้ว จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ บรรจุไว้ในเว็บไซด์"ตลาดน้ำขวัญเรียม" มีผู้เข้าชมมากกว่า 46,000 คน ในช่วงเวลาประมาณ 2 เดือนเท่านั้น

ไม่แต่เฉพาะในประเทศไทย ทั้งยังปรากฎผู้เข้าชมเว็บ จากต่างประเทศ เช่น อเมริกา ออสเตรีย เกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สวีเน สิงคโปร์ เยอรมนี โปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ไม่แต่เฉพาะเท่านั้น ยังมีหน่วยงานของภาคเอกชน เช่น โรงพยาบาล ธนาคาร บริษัทโทรคมนาคม ติดต่อขอใช้พื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ ส่งนหน่วยงานราชการ ก็ติดต่อขอใช้พื้นที่ในการเสนอข่าวสาร เพื่อบริการประชาชน สิ่งเหล่านี้เป็นข้อบ่งชี้ ให้เห็ฯว่า วัดบำเพ็ญเหนือ วัดบางเพ็งใต้ รวมทั้งตลาดน้ำขวัญเรียม กอปรกับเหล่าบรรดาพ่อค้า แม่ขาย และท่านผู้มีเกียรติ ที่สละเวลา อันมีค่า มาพักผ่อน จับจ่ายใช้สอย และหรือ กระทั่งประกอบศาสนกิจ เช่น ตักบาตรพระทางเรือ (ซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน) ฟังธรรม ทุก 4 โมงเย็น ของวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ทำบุญ ถวายสังฆทาน ไหว้พระ ที่วัด กลายเป็นชุมชนหนึ่ง ซึ่งถูกจับจ้องจากทางสื่อทางโลกไซเบอ์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ แม้กระทั่งรายกรทีวี เกือบจะทุกช่อง ที่มาทำรายการ ได้กล่าวถุงปรากฎการณ์ การเข้าวัด เข้าสู่พระศาสนา เินหาของท่าน พักผ่อนเพลิดเพลิน ทำทานให้อาหารปลาในน้ำ ภาพของครอบครัว บุตรหลานน้ำ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาน มาด้วยกัน นานนัก ที่จะเกิดขึ้น แต่หากเกิดเปนประจำ ณ ริมคลองแสนแสบแห่งนี้

สมกับเป็นความตั้งใจ ของชุมชน และปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระสงฆ์ ในพระบวรพุทธศาสนา เฒ่าพเนจร ขอกราบวิงวอน ช่วยกันอนุรักษ์ แสดงออกซึ่งความรักความอบอุ่น ความเป็นชาวพุทธ ให้ประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังด้วยเถิด

ร่วมทำบุญตักบาตรทางน้ำ

ปิติสุข

 

 

สุขใจ

 

เบิกบาน

ใกล้ชิด

คราคร้ำ

 

ฟังธรรม