สุเทพ วงศ์กำแหง

ประวัติบุคคล : สุเทพ วงศ์กำแหง

 

สุเทพ วงศ์กำแหง

จากวิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี

 

คุณสุเทพ วงศ์กำแหง เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 ที่จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันอายุย่างเข้าสู่ปีที่ ๗๗ ท่านได้รัรบการศึกษาตั้งแต่เบื้องต้นจนจบชั้นมัธยมปีที่ ๖ ที่จังหวัดบ้านเกิด ความมีแววของการเป็นนักร้องเริ่มมีขึ้นตั้งแต่สมัยที่เป็นนักเรียน โดยมักจะได้รับม่อบหมายให้เป็นต้นเสียงร้องเพลงชาติที่โรงเรียนเสมอฯ

ครั้นเรีรยนจบชั้นมัธยมปีที่ ๖ แล้ว คุณสุเทพก็ได้ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่กับญาติที่กรงเทพมหานครและด้วยนิสัยรักการวาดเขียนและงานศิลปะเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ท่านจึงได้สมัครเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเพาะช่าง

ซึ่งระหว่างที่เรียนอยู่นั้นนอกจากท่านจะแสดงผีมืออย่างโดเด่นในทางศิลปะแล้ว ท่านยังเป็นักร้องเสียงดีประจำห้องเรียนอีกด้วยในยามว่างท่านมักจะฝึกซ้อมร้องเพลงเสมอตามแบบอย่างของนักร้องี่ท่านชื่นชอบ เช่น วินัย จุลบุษปะ สถาพร มุกดา ประกร ปรีชา บุณยเกียรติ ฯลฯ

คุณสุเทพ ได้มีโอกาศรู้จักและคุ้ยเคยกับครูไศล ไกรเลิศ นักแต่งเพลงผู้มีชื่อเสียงเนื่องจากบ้านอยู่ใกล้กัน เมื่อครู"สลมองเห็นแววความสามารถของคุณสุเทพก็คิดจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมจึงชักชวยให้มาช่วยงาน เช่น ช่วยเขียนโน้ตเพลง เขียนตัวหนังสือ ตลอดจนติดตามไปช่วยงานในธุรกิจบันเทิงต่าง ๆ เสมอ

ทำให้คุณสุเทพเริ่มคุ้นเคยกับบุคคลในวงการเพลงมากหน้าหลายตา ทั้งยังได้รับโอกาศให้ร้องเพลงสบับฉากละคร ร้องเพลงตามงานบันเทิงต่าง ๆ รวมไปถึงการทดลองเสียงแทนนักร้องตัวจริงก่อนี่จะทำการอัดเสียงเสมอ จากการที่ร้องเพลงได้อย่างดีเด่น ทำให้คุณสุเทพได้ร้องเพลงบ่อยขึ้นเรื่อย ๆ จนได้รับคัดเลื่อให้ร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงของตนเองบ้าง

ต่อมาท่านได้รับการสนับสนุนจาก พลอากาศเอก ทวี จุลละรัพย์ ซึ่งเป้นผู้หนึ่งที่ชื่นชอบการร้องเพลงของท่านโดยช่วยส่งเสริมท่านในทางต่าง ๆครั้งคุณสุเทพมีอายุครบกำหนดกฎเกณฑ์ทหาร พลอากาศเอกทวี จึงได้ชักชวยให้ท่านเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ โดยได้ประจำอยู่ที่วงดุรยางค์ทหารอากาศ ซึ่งมี ครูปรีชา เมตไตรย์ เป็นผู้ควบคุมวงระหว่างนั้น คุณสุเทพได้บันทึกแผ่นเสียงมากขึ้นอึก และสถานีวิทยุต่าง ๆ ก็ได้นำเพลงที่ท่านร้องบัะนทึกแผ่นเสียงนี้ไเปิดจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างรวดเร็ว

ภายหลังจากออกจากกองทัพอากาศแล้ว คุณสุเทพก็ได้ร้องเพลงเป็นอาชีพหลักอย่างเต็มตัว ท่านได้เข้าร่วมกับคณะชื่นชุมนุมศิลปิน และได้มีโอกาศร้องเพลงทั้งในรายการวิทยุและโทรทัศน์เนื่อง ๆ ทำให้ชื่อเสียงของท่านเริ่มเพิ่มขึ้น งานต่าง ๆ จึงหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสาย และยิ่งในช่วงนั้น วงการภาพยนตร์ไทยกำลังเฟื่องฟู ท่านจึงได้งานร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ไทยเป็นจำนวนมาก รวมทั้งได้รับร่วมแสดงภาพยนตร์บางเรื่องด้วย ท่านได้มีโอกาสร้องเพลงคู่กับนักร้องรุ่นพี่ท่านหนึ่งคือ คุณสวลี ผกาพันธุ์ อยู่เสมอ

ในเวลานัเ้น คุณสวลีเป็นนักร้องยอดนิยมแห่งยุคที่มีแฟนเพลงชื่นชอบมากมาย ดังนั้นเมื่อใครซื้อแผ่นเสียงของคุณสวลีไป ก็มักจะมีเสียงคุณสุเทพติดไปด้วย ชื่อเสียงของคุณสุเทพจึงโด่งดังขึ้นเป็นอย่างมาก ดังนั้นคุณสุเทพจึงถือว่าความสำเร็จในเบื้งต้นส่วนหนึ่งของท่านนั้น ได้รับอานิสงส์มาจากการที่ได้ร้องเพลงคู่กับคุณสวลี ผลกาพันธุ์ด้วยจุดเด่นของคุณสุเทพก็คือการที่านมีน้ำเสียงที่ดีเป็นเลิศ มีลีลาในการร้องเพลิงนั้นได้อย่างพิเศา ประกอบกับการที่ท่านเป็นผู้ที่เอาใจใส่อย่างจริงจังในการทำงาน ทำให้ท่านเป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงภายในระยะเวลารวดเร็ว จนได้รับฉายาจาก รงค์ วงษ์สวรรค์ว่า "นักร้องเสียขยี้แพรบนฟองเบียร์" มีผลงานดีเด่นเป็นเวลาต่อเนื่องมานานกว่า 40 ปี

ในช่วงก่อนปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ คุณสุเทพได้ร่วมเดินทางไปฮ่องกง และสาธารณํฐประชาชนจีนกับศิลปินแขนงต่าง ๆ กลุ่มใหญ่ จากนั้นท่านก็ได้เดินทางต่อไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อศึกษาทางด้านการวาดรูปที่ท่านเคยรักมาก่อนในอดีต ระหว่างนั้นทานได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากแฟนเพลงคนไทยที่นั่น ท่านได้เรียนวาดรูปตามความประสงค์และร้องเพลงขับกล่อมคนไทยที่ไปพำนักยังแดนอาทิตย์อุทัยประมาณ ๓ ปี จึงได้เดินทางกลับประเทศไทย

งานร้องเพลงของ สุเทพ วงศ์กำแหง สามารถแบ่งออก ๓ ช่วง ตามช่วงเวลาดังนี้

- งานในช่วงแรก คือช่วงเริ่มต้นก่อนที่จะเดินทางไปยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น งานส่วนมากเป็นงานร้องเพลงประกอบละครและภาพยนตร์ งานอัดแผ่นเสียงและงานร้องเพลงตามไนต์คลับเพลงดังที่สร้างชื่อเสียงให้คุณสุเทพมากเป็นพิเศษในช่วงนั้นก็คือเพลงรักคุณเข้าแล้ว ซึ่งเป็นผลงานแต่งทำนองโดย ครูสมาน กาญจนผลิน และแต่งคำร้องโดย สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ เพลง ๆ นี้ถือได้ว่าเป็นเพลงอมตะที่ยังเป็นที่นิยมต่อเนื่องตลอดมาจนทุกวันนี้ นอกจากน้้นยังมีเพลงคะณจะงอนมากไปแล้ว ผลต้องวิวาห์เสียที เพียงคำเดียว นางอาย สวรรค๋มือ เท่านี้ก็ตรม และลาก่อนสำหรับวันนี้ เป็นต้น

- งานช่วงที่ ๒ อยู่ในช่วงเวลาประมาณปี ๒๕๐๐ ภายหลังจากที่เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นในช่วงนั้น แฟนเพลงให้การต้อนรับการกลับบบ้านของคุณสุเทพอย่างอบอุ่น คุณสุเทพจึงมีงานร้องเพลงเข้ามามากมายไม่ขาดสาย งานเพลงดัง ๆ ที่ท่านขับร้องใน่วงนั้นได้แก่เพลง เกิดมาอาภัพ อาลัยโตเกียว อนิจจา น้ำตาลใกล้มด สัญญารัก เธออยู่ไหน และเย้นฟ้าท้าดิน เป็นต้น โด่ยเฉพาะอย่างยิ่ง เพลงเย้ยฟ้าท้าดินนั้นเป็นเพลงที่นับว่าทำให้คุณสุเทพประสบความสำเร็จมากที่สุดเพลงหนึ่งในชีวิต

- ช่วงที่ ๓ ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณปี ๒๕๑๒ เป็นต้นมาจนถึงปัจจะบันนั้น นับว่าเป็นช่วงที่คุณสุเทพก้าวไปถึงจุดสูงสุดแล้วทั้งด้านชื่อเสียงและผลงาน ดังเช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

ขอบคุณที่มา http://th.wikipedia.org.wiki.สุเทพ วงศ์กำแหง