บุษยา รังสี

ประวัติบุคคล : บุษยา รังสี

 บุษยา รังสี

จากวิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี

 บุษยา รังสี (13 สิงหาคม พ.ศ. 2483 - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553) เป็นนักร้องรุ่นกลางของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ และ วงดนตรีสุนทราภรณ์ เจ้าของเสียงเพลงน้ำตาดาว กระซิบสวาท ฝนหยดสุดท้าย ลาภูพิงค์ ฝากหมอน ฝากรัก เรือมนุษย์ ชีวิตวอลซ์ ปาฎลีอธิษฐาน และเพลงสถาบันอีกมากมาย

 ประวัติ

บุษยา รังสี หรือชื่อจริงว่า มานี ทัพพะรังสี (ชื่อเล่น : ต้อย) เป็นบุตรสาวของพระยานราทรพิรัญรัฐ(เยื้อน ทัพพะรังสี) และเสงี่ยม ทัพพะรังสี เกิดเมื่อ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2483 ที่จังหวัดสงขลา จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้อนุปริญญาทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเคยเป็นนักร้อยประจำวงพณิชยการพระนคร เมื่อครั้งศึกาาอยู่พณิชยการพระนคร และได้ช่วยร้องให้วงดนตรีโรงเรียนนายเรือ ณ สถานีวิทยุ อ.ส. ในส่วนจิตรลดา พระราชวังดุสิตต่อมาได้เป็นนักร้องวงศโมสรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อครั้งที่บุษยาร้องให้วงดนตรีโรงเรียนนายเรือ ณ สถานีวิทยุ อ.ส. ในสวนจิตรลดา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดนตรีร่วมด้วยนั้น ครูเอื้อ สุนทรสนาน ได้เข้าเฝ้า และได้ฟังเสียงเธอร้องเพลง "สำคัญที่ใจ" คู่กับ เทอด วรรธนา ผู้แต่งคำร้องเพลง ควรญถึงเจ้า เลยชวนให้ไปร้องเพลงด้วยกัน

แต่บุษยายังห่วงเเรียนจึงปฏิเสธครูเอื้อไป เมื่อเรียนอยู่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ บุษยาได้ร่วมร้องเพลงกับวงสุนทราภรณ์เมื่อวงดนตรีไปบรรเลงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุษยา ได้เข้า วงดนตรีสุนทราภรณ์เมื่อต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2502 ในขณะที่เรียนอยู่ชั้นปีที่ 1 โดยชอุ่ม ปัญจพรรค์ ให้เธอใช้ชื่อว่า "ทัดดาว บุษยา" แต่ ครูเอื้อ สุนทรสนานให้ใช้ชื่อว่า "บุษยา"

เมื่อเข้ามาอยู่ในวงดนตรีสุนทราภรณ์แล้ว ต่อมาเธอได้ออกทีวีครั้งแรกชื่อ "บุษยา รังสี" ได้เป็นที่รู้จักตั้งแต่นั้นมาบุษยา รังสี รับราชการในกรมบัญชีกลางอยู่ระยะหนึ่งควบคุ่ไปกับการร้องเพลง แต่ก็ลาออกมารับราชการที่กรมประชาสัมพันธ์จนเมืองครูเอื้อ สุนทรสนานเกษียณอายุราชการ จึงได้ออกมาร้องเพลงไทยสากลอยู่ระยะหนึ่ง

เพลงที่เป็นที่รู้จัก กันดีได้แก่ ฝั่งหัวใจ ต่อมาได้ติดตามสามี (พลเรือโทชูชาติ เกษเสถียร) ไปอยู่ต่างประเทศระยะหนึ่ง เมื่อกลับมาเมืองไทยได้ขับร้องเพลงให้กับวงดนตรีสุนทราภรณ์และวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ในงานการกุศลต่าง ๆ เป็นครั้งคราว แต่หยุดร้องเพลงไปนานกว่า 15 ปี จนกระทั้งถึงแก่กรรมด้วยเหตุผลทางสุขภาพ

ขอขอบคุณที่มา http://th.wikipedia.org/wili/บุษยา รังสิ (Click)