เกี่ยวกับเรา

 Click...                                                                                                                                                                                      Click...

     เราเป็นชาวชนบท โดยกำเนิดมีความไฝ่ฝันอยากจะจำลองชีวิต ชาวน้ำให้คนรุ่นหลัง ได้เห็นภาพพระพายเรือ รับบาตรชาวบ้าน ทอดผ้าป่า ทางน้ำทามกลางสายน้ำ เงียบสงบของคลองแสนแสบที่มีประวัติอันยาวนาน ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ขนาบด้วยวัดบำเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้

     โดยมีกิจกรรม ให้ผู้ศรัทธาพาสมาชิก  ทั้งครอบครัวมาตักบาตรทางน้ำ ทุกวัน เสาร์-อาทิตย์ฟังธรรม  ดูการละเล่นไทย ภายใต้บรรยากาศอันสงบร่มรื่น  มันเป็นความหวังของคนชนบท   ผู้ต้อยต่ำ  อยากสะท้อนชีวิตชาวเรือ ชาวบ้านทุ่ง  ที่อุตสาห์ขนกองเรือโบราณของ  ปู่ย่า  ตายาย มาแสดงให้ดูไม่ได้คิดหวังผลทาง ธุรกิจแต่อย่างใด

      เล่าความเป็นมา วัดบำเพ็ญเหนือ วัดบางเพ็งใต้ เหตุใดวัดทั้งสองถึงอยู่ตรงข้ามกัน มีเพียงสายน้ำกั้น อย่างนี้ไม่มีอีกแล้วในประเทศไทย

      จุดกำเนิดอมตะนิยาย " แผลเก่า " ตัวเอกในเรื่องขวัญและเรียม ซึ่งเป็น บทประพันธ์ ของ ไม้ เมืองเดิม ได้รับการถ่ายทอด เป็นภาพยนตร์และละครทีวี หลายครั้ง กล่าวโดยเฉพาะ เมื่อ เชิด ทรงศรี นำมาสร้างเป็น ภาพยนตร์ พ.ศ. 2520  ทำสถิติรายได้ สูงสุดของประเทศไทย ในเวลานั้น และ ชนะการประกวดภาพยนตร์ ณ เมืองน็อง ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. 2524 และ ปี พ.ศ. 2541 " แผลเก่า " ได้รับเลือกจากหอภาพยนตร์ และ โทรทัศน์แห่งชาติ ในประเทศอังกฤษให้เป็น 1 ใน 360 ภาพยนตร์คลาสสิค ของโลก โดยมีการประกาศผล เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 แต่อย่างไรก็ตาม พวกเราจะพยายาม จำลองภาพชีวิต ประเพณีของชาวบ้าน ทุ่งริมน้ำ ความสงบร่มรื่น เหมือนพวกเรานั้นยังวิ่งเล่นกลางท้องไร่ ท้องนา มาให้ท่านเห็น เท่าที่สติปัญญา และกำลังทรัพย์ ของชาวบ้านนอกพึงจะมี

                                                                                                                                                            ด้วย จิตคารวะ

                                                                                                                                                                 ชาวเรือ